Burn-outpreventie moet lange termijn verzuimkosten omlaag brengen
arrow_drop_up arrow_drop_down
28 november 2018 

Burn-outpreventie moet lange termijn verzuimkosten fors omlaag brengen

In Nederland heeft 12,5 % van de werknemers last van stress- en burn-outklachten. Als gevolg van dit groeiende verzuimpercentage komen werkgerelateerde stress- en burn-outklachten  steeds meer in de aandacht van de media. Dit groeiende probleem gaat niet alleen om onze fysieke en mentale gezondheid en welzijn, het raakt vooral de financiële gezondheid van bedrijven. Maar hoe kun je aan burn-outpreventie doen en langdurig kostbaar verzuim terugdringen?

Volgens TNO betalen werkgevers in Nederland 2,2 miljard euro per jaar aan langere termijn verzuimkosten als gevolg van psychische klachten zoals stress- & burn-out. Dat is 65% van de totale landelijke verzuimkosten. Dit is niet alleen een hoog percentage, dit specifiek verzuim als gevolg van psychische klachten duurt gemiddeld ook nog eens langer dan gemiddeld.

Dit zijn alleen nog maar de kosten voor de verzuimdagen zelf. Hierbij moet je de volgende kosten nog optellen:

 • vervangingskosten verzuimende medewerker,  
 • begeleidingskosten vervanging,
 • productieverlies ( gemiddeld 37,5%).

Opsplitsen

Om effectief aan burn-outpreventie te doen moet je eerst een opsplitsing maken in verzuimkosten korte termijn en verzuimkosten langere termijn. Psychische oorzaken van verzuim zoals stress- en burn-outklachten vallen namelijk in de categorie 65% langere termijn verzuimkosten. Daarom heeft terugdringen van langlopend verzuim door middel van burn-outpreventie eerste prioriteit. Het verzuimpercentage is veel te hoog en de verzuimduur is immers langer dan bij regulier korter durend verzuim.

Loonkosten verzuimende medewerker

Een werknemer kost per dag gemiddeld € 275,- aan bruto loonkosten. Uitgaande van 22 werkbare dagen per maand zijn de bruto loonkosten € 6.050,- per maand per medewerker. Uit de landelijke cijfers blijkt dat verzuim bij burn-out gemiddeld 189 werkbare dagen     (= 9 maanden) duurt. Voor negen maanden zijn dat  (9 x € 6.050,-) = € 54.450,- bruto loonkosten per jaar.

TNO stelt: “De werkelijke kosten voor een werknemer zijn 2,2 x de bruto loonkosten”. Een medewerker met burn-out kost volgens deze uitgangspunten dan 2,2 x € 54.450,- = € 119,790,- per jaar.

Zeg voor het gemak: “ Ruim een Ton”.

Productieverlies

Medewerkers met burn-out die doorwerken nemen vaker verkeerde beslissingen. Dit leidt bovendien ook nog eens tot productieverlies van zo’n 25 tot 50% (gemiddeld 37,5 %).

Vervangingskosten en extra begeleidingskosten

Wanneer een medewerker uitvalt moet er doorgaans vervanging geregeld worden, zodat het productieverlies niet nog verder oploopt. De vervangende medewerker moet ook extra instructies krijgen. Ook deze kosten moeten we meerekenen om een eerlijk plaatje te krijgen.

Grip op hoge kosten door burn-outpreventie 

Het is hoog tijd om per bedrijf zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de oorzaken en gevolgen van dit langdurig verzuim. Maar hoe breng je de oorzaken gemakkelijk in beeld? Als antwoord op deze vraag ben ik bezig met de ontwikkeling van een online burn-outpreventie systeem dat straks razendsnel dit inzicht moet gaan verschaffen.

Burn-out- app

Via de nog te ontwikkelen “Burn-out-app” kunnen medewerkers van het betreffende bedrijf eenvoudig en geheel anoniem data invoeren in de app op hun smartphone. Deze data worden centraal verwerkt in het online beheersysteem voor burn-outpreventie van het betreffende bedrijf. Bedrijven krijgen straks toegang tot dit systeem door middel van een burn-outpreventie abonnement. Op deze manier wordt heel specifiek per bedrijf tot afdelingsniveau inzicht verkregen in wat er bij de medewerkers leeft, en hoe zich dit vertaalt in mogelijke stressfactoren. Deze data vormen de handvatten bij het opstellen en  bijstellen van het Verzuim preventiebeleid.  Per maand, per kwartaal en per jaar kunnen eenvoudig vergelijkingen worden gemaakt van de stressfactoren, de doorgevoerde verbeteringen en de verzuimpercentages. Zo wordt het verzuim effectiever meetbaar en beter beheersbaar.

Was het maar zo eenvoudig

Als het allemaal zo eenvoudig zou zijn dan was de app en het beheersysteem er natuurlijk allang geweest. Helaas is er veel meer nodig om een goed beeld te krijgen van stress- & burn-out factoren Om werkelijk een representatief beeld te vormen van de situatie rond stress & burn-out factoren in een bedrijf moeten we uitgebreider kijken. De volgende factoren moeten  minimaal in beeld worden gebracht:

 Werkgerelateerde factoren

 • Bedrijfsgeschiedenis
 • Bedrijfscultuur
 • Reorganisaties
 • Werk-omgevingsfactoren
 • Actuele veranderingen
 • Stijlen van leidinggeven

 Privé factoren

 • Specifieke karaktereigenschappen
 • Specifieke gedragskenmerken
 • Persoonlijke werkbeleving
 • Relevante privé omstandigheden

 Pas na evaluatie van al deze factoren kunnen er percentages worden berekend en mogelijk conclusies worden getrokken.

 De nadelen

 • Tijdsinvestering onderzoek (alleen persoonlijke gesprekken leveren de juiste informatie, dit kost ook werktijd)
 • Mogelijke argwaan medewerkers (goede informatie vooraf is daarom noodzakelijk)
 • Mogelijk protest i.v.m. privacy (de scan is anoniem en duidt groepsgemiddelden aan).

 De voordelen

Gelukkig wegen de nadelen niet op tegen de volgende voordelen:

 • Stressfactoren worden concreet meetbaar en vergelijkbaar 
 • Bij de inventarisatie komen diverse concrete verbeterpunten in beeld
 • Veel van deze verbeterpunten kunnen snel en praktisch worden opgepakt.
 • Aanzienlijk lagere kosten per medewerker dan bij aanhoudend langdurig verzuim
 • Stress & burn-out worden gemakkelijker bespreekbaar gemaakt door betere informatie
 • Voorkomt onnodig hoge en langdurende verzuimkosten
 • Aantoonbaar lager verzuim (I.v.m. persoonlijke aandacht,  verbeteringen en bespreekbaar maken)

Eenduidige analyse is er niet

Er is geen algemene of gemiddelde verklaring te geven voor stress- & burn-outverzuim. Dit hangt af van diverse interne factoren,- omgevingsfactoren en privéomstandigheden. Bovendien spelen de persoonlijke specifieke karaktereigenschappen en gedragskenmerken ook een belangrijke rol. In het algemeen zijn er wel duidelijke oorzaken of factoren waarop wij ook kunnen toetsen. Het grootste deel van de burn-outklachten is namelijk te wijten aan:

 • Niet passende functie (emotioneel, fysiek of mentaal disfunctioneren)
 • Niet passend bedrijfsbeleid (onvoldoende informatie en communicatie)
 • Te hoge werkdruk (langdurige druk inclusief stress)
 • Te beperkte ontplooiingsmogelijkheden (verveling geeft onbetrokkenheid en onvoldoende motivatie)
 • Te weinig autonomie binnen de functie (men voelt zich niet serieus genomen)
 • Te weinig eigen inbreng bij de organisatie van het werk
 • Management-falen (te eenzijdig belang, niet effectief leiderschap, niet gehoord worden)
 • Specifieke privéomstandigheden (langer durende stress-factoren)
 • Gedragskenmerken sluiten niet aan bij de functie
 • Karaktereigenschapen sluiten niet aan bij de functie

Zoals je hierboven kunt zien is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en haar medewerkers die nauwkeurig bekeken en benaderd moet worden. Xzelf ontwikkelt daarom de “Burn-out preventiescan bedrijven”die zowel op medewerkerniveau als op managementniveau en directieniveau het bedrijfsbeleid en de uitvoering doorlicht.

Voor de ontwikkeling van de App en het Beheersysteem is Xzelf op zoek naar geschikte partners met verstand van zaken op gebied van:

 • Wetenschappelijk Onderzoek (HBO+ of Universitair Stagiair )
 • Arbo technische kennis (Arbo-deskundige)
 • Bedrijfskundig / HR Resources (Bedrijfskundige)
 • ICT Beheer / App-building (Zelfstandig ondernemer / Student)

 Xzelf dingt met dit product mee naar de Achterhoek Open Innovatieprijs 2019. Dit is een open landelijke competitie. www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl

Heb jij zelf goede ideeën hoe je de hoge lange termijnkosten als gevolg van stress en burnout kunt verlagen? Deel die dan hieronder:

Vind je dit inspirerend? Deel dit artikel dan gerust op je Social Media.

 

 

Over de schrijver

Zowel privé als in mijn werk ben ik: No-nonsens, direct, praktisch, ‘to the point’, soms provocatief, actiegericht, ik durf te confronteren, neem verantwoordelijkheid en kom mijn afspraken na. Ik richt me op het hier en nu, bedenk ludieke creatieve tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Mijn humor maakt de zaken waar nodig wat lichter.

Reactie plaatsen