Coaching

"Als je niet meet,

 weet je niet wat beter kan.

Ik wil burn-out ook voor zijn

Dit mes snijdt aan twee kanten

"Vaak komen we pas in actie als er bloed uit loopt". 

Helaas zijn er dan al letterlijk slachtoffers gevallen en onnodig hoge kosten gemaakt. 

Wil je preventief je zaken regelen dan is de "Burn-out Preventie-Scan Bedrijven" een slimme tool. Met deze tool krijg je grip op langdurig verzuim en de daarmee gemoeide hoge verzuimkosten, en je medewerkers lopen minder risico op Stress en Burn-out. Zo snijdt dit mes aan twee kanten.

Wat kunnen wij nu samen in jouw bedrijf in beweging zetten? 

Mail naar tonheerding@xzelf.nl voor een afspraak en een goed gesprek.


De "Burn-out Preventie-Scan Bedrijven" is een innovatief product dat in doorontwikkeling is en meedingt naar de Achterhoek-Open-Innovatieprijs 2019. Ik zoek nog ICT- en HR-professionals die mee willen werken aan de ontwikkeling van dit innovatieve product.

Ton Heerding.Burn-out Intensives voor individuele medewerkers

Praktisch, Doelgericht en Confronterend.

DE EEN IS NIET DE ANDER.

Mijn Burn-out Intensives zijn intensieve persoonlijke maatwerk coaching-programma's gecombineerd met Lichaamsgerichte Therapie (Rebalancing).

We richten ons samen op jouw specifieke karakter-eigenschappen, houding en gedrag en mijn focus is gericht op 'Gewenst Effect'. 

Je bent er sneller bovenop dan je denkt! 

Garantie: 

De inzichten die je krijgt tijdens deze relatief korte periode (10 weken) neem jij je leven lang mee.

Ton Heerding.


Burn-out Preventie-Scan

Brengt de werkbeleving en Stress-factoren snel in beeld.

Burn-out Informatie

Informatie geeft  begrip en 

 vergroot de betrokkenheid.

Minder Verzuimkosten

Minder stress-factoren resulteren in minder "Lange termijn Verzuimkosten".

Direct praktisch toepasbaar

De inzichten geven direct praktische 
verbeterpunten

Effectiever samenwerken

Integraal samenwerken verbetert de teamspirit

Meer structuur

Knelpunten worden systematisch ingepland en aangepakt

Motivatie neemt toe

Duidelijke informatie en aandacht geven rust en meer betrokkenheid bij het werk.

Zelfvertrouwen neemt toe

Medewerkers die weten waar ze aan toe zijn, presteren beter.

Meer vertrouwen

Medewerkers die zich gehoord en gezien voelen hebben meer vertrouwen.

WAT KUNNEN WIJ SAMEN NU IN BEWEGING ZETTEN 

IN JOUW BEDRIJF?

Waarom blijven aanmodderen?

Je weet er moeten dingen verbeteren, maar waar begin je? Hoe krijg je dat in beeld en hoe pak je dat aan zonder veel tijd en hoge kosten?

Mijn antwoord daarop is mijn Gratis Interview.

In een eerste 1 op 1 gesprek bespreken we samen de knelpunten. Hierna ontvang je van mij een kort rapport met mijn advies. Zo win je tijd en hoef je niets te investeren, en krijg je direct helder waar het om draait.

Welke frustraties leven er?

Niets is zo frustrerend als onderhuidse frustraties. Ze belemmeren de voortgang en het gaat uiteindelijk ten koste van het bedrijfsresultaat omdat het vaak onnodig tijd en geld kost. Vaak spelen vragen of belemmeringen op de achtergrond en kunnen medewerkers onnodig frustreren. Daarom is de tweede stap het bedrijfsonderzoek. Per afdeling brengen we de werkbeleving en knelpunten in beeld. Dat geeft overzicht en voorkomt onnodige saboutage. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor maatwerk coaching.

Ik wil een Gratis Interview

Mijn Maatwerk Is Goedkoper

Werktijd is te kostbaar om te verspillen. Daarom adviseer ik maatwerk antwoord te geven op de behoeften van je medewerkers. De specifieke knelpunten uit het bedrijfsonderzoek geven relevante aanknopingspunten voor de maatwerk coaching. Zo verspil je geen onnodige bedrijfstijd aan zaken die er niet toe doen. Leiderschapscoaching is mensenwerk. Daarom stem ik dit af op de specifieke vraag en behoeften van de deelnmers. Zo voorkomen we teleurstelling en verzet. Ik kom dus niet aanzetten met een standaard training, maar geef uitsluitend maatwerk coaching.

Alles tegelijk is 

geen optie

Ieder bedrijf is uniek en coaching is mensenwerk. Je kunt onmogelijk alles in één keer oplossen. Als de knelpunten duidelijk zijn kunnen we wel samen een plan van aanpak maken en de eerste stappen zetten. Dat betekent dat je ook stapsgewijs investeert in het beter functioneren van jouw team. Daarom maak ik altijd een maatwerk voorstel afgestemd op specifieke wensen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf en je investeert niet onnodig in dure trainingen. Zo investeer je altijd in relevante coaching. 

Leiderschapscoaching is puur mensenwerk

Silke Kraan

Door jouw coaching ben ik assertiever geworden en zie ik het weer zitten.

Robert Kranenburg

Ik heb mezelf terug gevonden, man wat maakt dat een verschil!

Geert / Defensie

Ik durf mezelf weer te laten zien en horen! Dat geeft me kracht.

Jenny (Doetinchem)

De sessies bij jou heb ik als bijzonder prettig ervaren. 

Dhr.B.W (Gendringen)

Misschien moest ik mezelf eerst tegenkomen, voordat ik mezelf kan zijn”!

Gerard W (Gendringen)

Ton is iemand die goed naar je luistert en je goede tips meegeeft.

Ben je er klaar voor? Start dan nu!