Coaching

"Als je niet weet wat er speelt,...

 kom je niet verder"

Ik wil weten wat er in mijn team speelt

Wat ben jij bereid er in te stoppen?...

Vaak hoor ik: "Ik wil alles uit mijn team halen". Maar wat ben jij bereid te geven?
"De raceauto van Max Verstappen wordt immers ook niet gesmeerd met oud frituurvet"
Ik ben er stelling van overtuigd dat ieder mentaal gezond persoon zich vrijer kan voelen, effectiever kan functioneren en meer plezier en voldoening uit werk en relaties kan halen, wanneer men zich bewust wordt wat emotioneel blokkeert, en wat men onbewust creëert vanuit eigen remmende gedachten en -gedrag. Daarom coach ik mensen met al mijn enthousiasme op zelfbewustwording.

Mijn aanpak is praktisch, 

doelgericht en daarom vaak confronterend.

Mijn aanpak is praktisch, doelgericht en daarom vaak confronterend. Ik richt me op de persoon, zijn gedrag en het effect. Ik gebruik bewezen theorieën en strategieën en ga uit van wederzijdse afhankelijkheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en verbindend leiderschap.

Ik ondersteun waar mogelijk de individuele medewerker en geef prioriteit aan de gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen.

Leiderschap is ten slotte niet alleen voor leidinggevenden. Leiderschap is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid als deelnemer in het totale bedrijfsproces.

Vlot zicht op werkbeleving

Het bedrijfsonderzoek brengt de werkbeleving in beeld

Betrokken medewerkers

Meer begrip voor elkaar vergroot de betrokkenheid

Efficiënter werken

Betere afstemming resulteert uiteindelijk in minder kosten

Praktisch toepasbaar

Inzichten zijn direct praktisch
toepasbaar

Effectiever samenwerken

Integraal samenwerken verbetert de teamspirit

Meer structuur

Knelpunten worden systematisch aangepakt

Motivatie neemt toe

Heldere informatie bevordert rust en betrokkenheid

Zelfvertrouwen neemt toe

Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden

Meer vertrouwen

Medewerkers voelen zich gehoord en gezien

WAT SPEELT ER IN JOUW BEDRIJF?

Waarom blijven aanmodderen?

Je weet er moeten dingen verbeteren, maar waar begin je? Hoe krijg je dat in beeld en hoe pak je dat aan zonder veel tijd en hoge kosten?

Mijn antwoord daarop is mijn Gratis Interview.

In een eerste 1 op 1 gesprek bespreken we samen de knelpunten. Hierna ontvang je van mij een kort rapport met mijn advies. Zo win je tijd en hoef je niets te investeren, en krijg je direct helder waar het om draait.

Welke frustraties leven er?

Niets is zo frustrerend als onderhuidse frustraties. Ze belemmeren de voortgang en het gaat uiteindelijk ten koste van het bedrijfsresultaat omdat het vaak onnodig tijd en geld kost. Vaak spelen vragen of belemmeringen op de achtergrond en kunnen medewerkers onnodig frustreren. Daarom is de tweede stap het bedrijfsonderzoek. Per afdeling brengen we de werkbeleving en knelpunten in beeld. Dat geeft overzicht en voorkomt onnodige saboutage. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor maatwerk coaching.

Ik wil een Gratis Interview

Mijn Maatwerk Is Goedkoper

Werktijd is te kostbaar om te verspillen. Daarom adviseer ik maatwerk antwoord te geven op de behoeften van je medewerkers. De specifieke knelpunten uit het bedrijfsonderzoek geven relevante aanknopingspunten voor de maatwerk coaching. Zo verspil je geen onnodige bedrijfstijd aan zaken die er niet toe doen. Leiderschapscoaching is mensenwerk. Daarom stem ik dit af op de specifieke vraag en behoeften van de deelnmers. Zo voorkomen we teleurstelling en verzet. Ik kom dus niet aanzetten met een standaard training, maar geef uitsluitend maatwerk coaching.

Alles tegelijk is 

geen optie

Ieder bedrijf is uniek en coaching is mensenwerk. Je kunt onmogelijk alles in één keer oplossen. Als de knelpunten duidelijk zijn kunnen we wel samen een plan van aanpak maken en de eerste stappen zetten. Dat betekent dat je ook stapsgewijs investeert in het beter functioneren van jouw team. Daarom maak ik altijd een maatwerk voorstel afgestemd op specifieke wensen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf en je investeert niet onnodig in dure trainingen. Zo investeer je altijd in relevante coaching. 

Leiderschapscoaching is puur mensenwerk

Silke Kraan

Door jouw coaching ben ik assertiever geworden en zie ik het weer zitten.

Robert Kranenburg

Ik heb mezelf terug gevonden, man wat maakt dat een verschil!

Geert / Defensie

Ik durf mezelf weer te laten zien en horen! Dat geeft me kracht.

Jenny (Doetinchem)

De sessies bij jou heb ik als bijzonder prettig ervaren. 

Dhr.B.W (Gendringen)

Misschien moest ik mezelf eerst tegenkomen, voordat ik mezelf kan zijn”!

Gerard W (Gendringen)

Ton is iemand die goed naar je luistert en je goede tips meegeeft.

Ben je er klaar voor? Start dan nu!