Gratis E-book voor jou!
Direct Toegang
X
Gratis E-book voor jou!
50% Complete
Gratis TIPS Bewust Effectiever Functioneren

Page content

article content

Stigma op psychische klachten

Stigma op psychische klachten

Er rust nog steeds een stigma op psychische klachten. De verzuimcijfers als gevolg van Stress- en Burn-out worden steeds hoger, net als de druk op de medewerkers die het betreft en de druk op de medewerkers die in het werk achter blijven en het zelfde werk met minder krachten moeten uitvoeren. 

“Je moet stekt zijn! “, “Je mag ons niet in de steek laten!”, “Ben je wel echt ziek?” “Weet je wel wat dat ons gaat kosten?”

Werk-stress gerelateerde klachten en burn-out worden nog steeds gestigmatiseerd omdat ze doorgaans niet fysiek waarneembaar zijn en omdat de kennis over burn-out nog onvoldoende is. Sociaal gezien kun je het maar beter niet hebben!

In de ideale situatie is Stress en Burn-out een beheersbaar probleem omdat het precies inzichtelijk is waar de klachten vandaan komen, wie het betreft en hoe het zich ontwikkelt. De medewerker wordt doelmatig verwezen, krijgt een juiste diagnose en weet wat hij moet doen en laten om zo spoedig mogelijk weer vitaal te zijn. De contacten tussen de medewerker en het bedrijf verlopen goed en de medewerker weet waar hij aan toe is en voelt zich gezien en begrepen. De verzuimende medewerker kan met een lachend gezicht terug naar zijn werk.

In de praktijk gaat het er helaas heel anders aan toe. Reorganisaties resulteren bijvoorbeeld vaak in meer werkdruk als gevolg van minder medewerkers. De bedrijfsprocessen en primaire bedrijfskosten gaan voor en staan doorgaans boven de sociale impact. Medewerkers komen steeds meer onder druk te staan en hier en daar gaat dat mis.

Maar ‘Wat’ gaat er precies mis, bij ‘Wie’ en ‘Waar’ gaat het mis? Wat is de sociale impact? Wat zijn de gevolgen op het gebied van kosten?

Zijn de korte termijn verzuimkosten en langere termijn verzuimkosten en verzuimkosten als gevolg van psychische klachten gespecificeerd in beeld gebracht?

Wat is de impact voor de medewerkers die over blijven en het werk met nog minder mensen moeten uitvoeren?

Waar wringt de schoen precies?

Doorgaans zijn dit soort verzuim-indicaties niet concreet meetbaar gemaakt en is er als gevolg daarvan ook geen materiaal om op te sturen. Bovendien voelen de verzuimende medewerkers zich niet gehoord en gezien en voelen zij zich onzeker over hun verzuim-verloop.

We kunnen natuurlijk lijdzaam aan de kant blijven staan en hopen dat het beter wordt, maar ik verzeker je, dat gaat ‘t niet worden!

Wil je serieus omgaan met je mensen dan vraagt dit om gerichte aanpak en aandacht. Je zult dan preventief moeten inventariseren welke knelpunten en verbetersuggesties er zijn en deze gegevens zul je vervolgens moeten verwerken in een praktisch management-systeem dat Stress- en Burn-out inzichtelijk en beheersbaar maakt. Naar aanleiding van deze meetgegevens kun je dan passende maatregelen treffen.

Mijn Missie:

“Stress- & Burn-out terugdringen door het bespreekbaar en meetbaar te maken”.

Resultaat: Een meetbaar lager verzuimcijfer als gevolg van psychische klachten

Dit realiseren wij samen door middel van:

Voorlichting | Lezingen | Preventie-training

Stress- & Burn-out Beleving Interview (SBBI)

Stress- & Burn-out Preventie Scan (SBPS)

De Stress- en Burn-out Preventie Scan meet werkbeleving op drie verschillende niveau’s: Directie / Leidinggevenden / Medewerkers, en doet dit binnen  de volgende vier categorieën:

2017-01-10_15-25-16

Dit gebeurt via een online vragenlijst:

2017-01-10_15-26-01

Ton Heerding
Zowel privé als in mijn werk ben ik: No-nonsens, direct, praktisch, ‘to the point’, soms provocatief, actiegericht, ik durf te confronteren, neem verantwoordelijkheid en kom mijn afspraken na. Ik richt me op het hier en nu, bedenk ludieke creatieve tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Mijn humor maakt de zaken waar nodig wat lichter.

Comment Section

0 reacties op “Stigma op psychische klachten

Plaats een reactie


*